Načela zaštite podataka i zaštite privatnosti

Prikupljanje podataka:
Prikupljat ćemo isključivo osobne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših ugovornih i zakonskih obveza te u svrhu o kojoj ćemo Vas obavijestiti, sve na pošten i zakonom dopušteni način.

Transparentnost:
Prije prikupljanja Vaših osobnih podataka, informirat ćemo Vas o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima, prava na ispravak i prava na zaborav podataka koji se Vas odnose, o primateljima ili kategorijama primatelj osobnih podataka te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka, kao i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka.

Obavijest i obrada:
Obavijestit ćemo Vas o načinu obrade Vaših osobnih podataka i o društvima koja su odgovorna za tu obradu. Obrađivat ćemo Vaše osobne podatke sukladno primjenjivim propisima te u svrhe o kojima smo Vas obavijestili, u svrhe koje ste dopustili ili koje su zakonski dopuštene

Kvaliteta podataka: 
Koristimo odgovarajuću tehnologiju i dobro definirane procedure rada zaposlenika radi brze i točne obrade Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke nećemo čuvati dulje od potrebnoga, odnosno koliko je predviđeno primjenjivim propisima.

Dijeljenje podataka: 
Vaše osobne podatke dijelimo samo s trećim osobama ako je to potrebno radi ispunjenja naših ugovornih i/ili zakonskih obveza, odnosno uz Vašu suglasnost.

Sigurnost i povjerljivost podataka: 
Čuvat ćemo povjerljivost Vaših osobnih podataka i ograničit ćemo pristup Vašim osobnim podacima onim zaposlenicima (osobama) koje ih posebno trebaju radi provedbe svojih poslovnih aktivnosti, osim ako drugačije nije predviđeno važećim zakonima. Pridržavamo se poslovnih standarda i koristimo opravdane administrativne, tehničke i fizičke mjere sigurnosti radi zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, uništavanja, korištenja, izmjene ili otkrivanja. Jednaku razinu zaštite zahtijevamo od svih trećih strana koje smo ovlastili za obradu Vaših osobnih podataka u naše ime.

Detalji o kolačićima:
Korištenjem ove stranice pristajete na naše korištenje kolačića. Kolačić je tekstualni niz informacija koje šaljemo u datoteke preglednika na tvrdom disku Vašeg računala putem našeg web servera. Kolačić ne bilježi osobne podatke korisnika, a podaci se ne pohranjuju. Kolačići se koriste za obavljanje web analitike, mjerenje broja posjetitelja, analizu pretraživanja, stvaranje personaliziranih ponuda ili preusmjeravanje korisnika na druge internet stranice.
Imate mogućnost prihvatiti ili odbiti kolačić promjenom postavki vašeg internetskog preglednika. Molimo pogledajte upute preglednika ili posjetite About Cookies internetsku stranicu, kako bi saznali više o tome kako promijeniti postavke preglednika.
Želite li izbjeći korištenje kolačića potrebno je podesiti postavke računala da briše kolačiće s internetskih stranica i/ili vas obavijesti o pohranjivanu kolačića na vašem računalu.

Pristup podacima: 
Ako zatražite, (i) obavijestite ćemo Vas o Vašim osobnih podacima koje obrađujemo te o izvoru tih podataka, (ii) omogućit ćemo Vam uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se na Vas odnose, kao i prijepis istih podataka, (iii) dostavit ćemo Vam izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podatka koji se na Vas odnose s naznakom svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, (iv) dostavit ćemo Vam ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje Vaše osobne te Vam (v) dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka Vaših osobnih podataka. Na Vaš zahtjev, dopunit ćemo, izmijeniti ili brisati Vaše osobne podatke ako su isti podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama.

Međunarodni transfer: 
Ako to nije razvidno iz našeg ugovornog odnosa, obavještavat ćemo Vas ako se Vaši osobni podaci prenesu izvan Republike Hrvatske te jamčimo da se takav prijenos vrši samo u skladu s primjenjivim propisima. Bez obzira na to kamo se prenose, Vaši osobni podaci su zaštićeni primjenjivim propisima.

Odgovornost: 
Avio Club travel d.o.o. putnička agencija i njegovi zaposlenici smiju obrađivati Vaše osobne podatke samo u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679. Neprekidno provodimo obuku i provjeru naše usklađenosti sa Uredbom. Zaposlenici koji prekrše odredbe Uredbe ili naše interne akte, podliježu disciplinskim mjerama sve do otkaza ugovora o radu. Od zaposlenika se očekuje da prijave kršenje odredbi Uredbe i internih akata svojim rukovoditeljima, imenovanom službeniku za zaštitu podataka.

Zaštita prava: 
Ako imate prigovor da smo prekršili odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka, cijenimo da u dobroj vjeri pokušate riješiti prigovor neposredno s nama, a u svakom slučaju, imate pravo obratite se Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Ako Agencija utvrdi da smo prekršili odredbe Uredbe, poštivat ćemo njezine nalaze, ali pridržavamo pravo osporiti te nalaze ili uložiti žalbu protiv istih.