Zaštita i obrada osobnih podataka u putničkom poslovanju

Informacije o obradi osobnih podataka u putničkom poslovanju

Avio Club Travel d.o.o., Ede Murtića 2, Zagreb, kao voditelj obrade osobnih podataka i putnička agencija, osobne podatke dostavljene od podnositelja upita prikuplja i obrađuje u svrhu izrade ponude i prodaje putovanja te ispunjenja zahtjeva. U slučaju da podnositelj upita ne prihvati ponudu, dostavljene osobne podatke po toj osnovi Avio Club Travel briše 30 dana nakon isteka datuma važenja ponude ili 30 dana od datuma slanja informativne ponude (ponude bez datuma važenja).

Prije prikupljanja podataka, Avio Club Travel će upozoriti ugovaratelja bez kojih podataka nije u mogućnosti sklopiti ugovor o organiziranju putovanja, kao i o tome izostanak kojih podataka može dovesti do otežanog pružanja tražene usluge. Avio Club Travel zadržava pravo kontaktirati podnositelja upita, odnosno ugovaratelja putovanja i/ili putnika radi pribavljanja podatka koji nedostaju.

Ako Ugovor o organiziranju putovanja, odnosno o bilo kojoj individualnoj turističkoj usluzi bude sklopljen, osobne podatke navedene na Ugovoru, kao i sve osobne podatke koji Avio Club Travelu  budu dostavljeni od strane Ugovaratelja putovanja i/ili putnika i/ili podnositelja upita, Avio Club Travel dalje obrađuje u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ili usluge, unaprjeđenja i sigurnosti poslovanja te ispunjenja zakonskih obveza.

Osobni podaci prosljeđuju se trećim osobama u zemlji i inozemstvu, uključivo, ali ne i ograničeno, hotelima, prijevoznicima i dobavljačima usluga, ako je isto potrebno u svrhu realizacije ugovorenog putovanja ili usluge te osiguravateljima ako je Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik ugovorio putno osiguranje posredstvom Avio Club Travela, kao i osobama koje Avio Club Travelu pružaju specijalizirane usluge (npr. informatička podrška). Osobni podaci mogu biti dostavljeni primateljima u odnosu na koje Avio Club Travel ima propisanu obvezu dostave pojedinih podataka (nadležna tijela).

Osobni podaci obrađuju se i čuvaju u razdoblju potrebnom za realizaciju ugovorenog putovanja ili usluge, uključivo rješavanje mogućih reklamacija, odnosno sukladno primjenjivim propisima, ovisno koje je razdoblje duže te pri tome primjenjujući uvijek najnovija dostignuća tehničke i organizacijske sigurnosti obrade osobnih podataka.

Svi upiti vezani za obradu osobnih podataka mogu se podnijeti na adresu sjedišta voditelja obrade, s naznakom za Službenika za zaštitu osobnih podataka, na adresu elektroničke pošte monika@avio-club-travel.hr

U slučaju da ugovaratelj ugovara putovanje ili pružanje neke usluga za treće osobe, odgovoran je za raspolaganje podacima tih osoba te ih se obvezuje pravovremeno upoznati sa sadržajem ove Informacije.

Zagreb, svibanj 2018.